Beslutsunderlag om sociala medier för Cibes

Beautiful female Blue eyesDatum: Hösten 2014
Uppdrag: Beslutsunderlag för arbete med sociala medier, samt lathund för operativt arbete.
Uppdragsgivare: Cibes lift
Webbsida

Cibes lift tillverkar lågfartshissar inom tre områden: Privata hem, kommersiella lokaler, som varuhus och banker, samt publika lokaler såsom skolor och bibliotek. Deras primära målgrupper är arkitekter och byggare, medan de sekundära målgrupperna bland annat är privatpersoner och sjukgymnaster. De kontaktade Wave Communications när de funderade över hur de skulle jobba med sociala medier.

Cibes fanns redan på Facebook men upplevde inte att de hade någon bra strategi för sin närvaro. Vissa av konkurrenterna har samtidigt satsat hårt i sociala medier. För att gå vidare med sin kommunikationsplanering behövde Cibes en analys av branschen, konkurrenter och vilka möjligheter det finns med sociala medier. Vidare tog jag fram en lathund med handfast vägledning till de som skulle jobba med kanalerna.