Content Marketing för Sandvik

Datum: Hösten 2016
Uppdrag: Content Marketing för Sandvik
Uppdragsgivare: Spoon
Länk till serien

Content marketing för Sandvik

Sandvik har tillverkat stål i drygt 150 år och satsar stora pengar varje år på forskning och utveckling. Tyvärr ser många fortfarande industrin som något smutsigt, tungt och jobbigt. Som ett steg i att förändra den bilden och istället lyfta passionen, innovationskraften och möjligheterna, fick elvaåriga Judith från Forsbacka utmana en av forskarna på Sandvik Materials Technology, Tomas Engman. Judith älskar friidrott och utmanade Tomas i att uppfinna redskap som skulle kunna hjälpa henne att hoppa lite längre, kasta lite längre…

Uppdrag: skriva två artiklar kopplade till tre filmer

Spoon har tagit fram tre filmer som visar när Judith hälsar på hos Tomas på jobbet, hans lösning för längdhopp och för spjut. Mina artiklar skulle ge ett djupare porträtt av Judith respektive Tomas.