Corporate storytelling på Sandvik

Uppdrag: Corporate storytelling för Sandvik
Datum: Februari 2016
UppdragsgivareSpoon

Meet Sandvik 1-16Corporate storytelling – vad är det?

Vi människor har alltid berättat historier för varandra; det har alltid varit den teknik som fungerat bäst när man vill ha något sagt. Det var en gång. När Astrid Lindgren blev trött på att hon tvingades betala över hundra procent i skatt i mitten av sjuttiotalet skrev hon sagan om Pomperipossa. Det tog. Corporate storytelling är samma sak. Genom berättelser når man lättare fram med budskapet helt enkelt.

Uppdraget

 

Meet Sandvik kommer ut tre gånger per år och jag har skrivit huvudartiklarna i alla utom en de senaste åren. Nummer 1 2016 skulle handla om Sandviks själ; det som gör Sandvik unikt. Inget enkelt tema i sig, men genom att låta medarbetarna i olika delar av verksamheten beskriva sina verkligheter gick det att mejsla fram en berättelse.

Jag har skrivit sidorna 10-23 i detta nummer och ser redan fram emot nästa!