Dokumentation av Nya Bruket

Datum: Januari-februari 2016
Uppdragsgivare: Sandvikenhus via 100 procent
Mitt uppdrag: Dokumentation av rusten av Nya Bruket i Sandviken

Dokumentation på ett roligare sätt

Dokumentation av Nya BruketNya Bruket byggdes 1973-78, i svallvågorna efter den stora satsningen på miljonprogrammet. Behovet av bostäder var stort i Sandviken, men arkitekt Ralph Erskine accepterade inte att stort bostadsbehov skulle innebära fula bostäder. Han la istället otroligt stor vikt vid att människorna som skulle bo där också skulle trivas. Hans brittiska ursprung bidrog däremot till att hans bostadsområden inte alltid var funktionsdugliga i snörika, kalla områden som mellersta Sverige. På Nya Bruket i Sandviken har snöröjning varit en ständig utmaning, liksom de kalla vindarna som dragit genom lägenheterna.

Stort projekt med många utmaningar

Vi fick i uppdrag att ta fram en film och ett presentationskoncept som beskrev den första etappen av rusten. Sandvikenhus räknar med att rusten av alla de nästan 800 lägenheterna kommer att ta femton år och kosta runt en halv miljard kronor, så det är ett stort projekt. Många av utmaningarna kommer att vara samma i alla etapper, så dokumentation av arbetet är viktigt för dem.

Leveranser

  • Film
  • Box med tio pannåer som kortfattat beskriver rusten
  • Byggskylt som ska stå på Nya Bruket