Employer branding på LinkedIn

Sandvik_LinkedInDatum: Våren 2013
Uppdrag
Ta fram en kommunikationsplan, lägga upp en struktur och projektleda arbetet med att producera en aptitlig och funktionell LinkedIn-sida
Uppdragsgivare: Sandvik
Besök sidan

Det finns mer än 2,7 miljoner företagssidor på LinkedIn, men väldigt många av dem saknar relevant innehåll. Anmärkningsvärt med tanke på att LinkedIn har över två hundra miljoner användare i 200 länder, eller hur? De vill veta mer om ditt företag och vilka karriärmöjligheter det finns. En företagssida på LinkedIn kostar lite om du vill kunna utnyttja alla delar. Å andra sidan får du möjlighet att skräddarsy alla tre sektionerna (startsidan, karriärsidan och produktsidan).

Utmaning och lösning

Potentiella medarbetare är huvudmålgruppen, men intern rörlighet är av stor vikt, varför befintliga medarbetare är en annan viktig målgrupp. Fokus på satsningen låg på karriärsidorna. 80% av alla LinkedIn-medlemmar letar inte aktivt efter ett nytt jobb, men via karriärsidorna kan man ändå nå dem. Sandvik har en huvudsida och fyra undersidor som kan skräddarsys utifrån definierade mål. Länder där man behöver rekrytera många människor eller en arbetskategori som är svår att nå exemplevis.

Jag gjorde en kommunikationsplan som vi jobbade utifrån och byggde sedan upp huvudkarriärsidan och en typsida för de skräddarsydda sidorna. Vi la även upp startsidan och produktsidan, bjöd in övriga interna intressenter i arbetet och informerade internt, samt tog fram en plan för hur arbetet med sidan ska hanteras i framtiden.

Ytterligare möjligheter

Startsidan uppdateras frekvent med nyheter, vilket ger en mycket god dialog med besökarna. Även karriärsidorna bör hållas levande med ny information, filmer och storytelling. Tack vare utförlig statistik från LinkedIn är det möjligt att se vilka människor som besöker sidan – bland annat var de kommer ifrån och inom vilket område de arbetar. Utifrån statistiken kan man anpassa de skräddarsydda karriärsidorna, men även rikta annonseringen.