Energieffektivitet som tema i Meet Sandvik 1/15

Meet-Sandvik-skribent-projektledningDatum: 20 mars 2015
Uppdrag: Projektledning, intervjuer och text av huvudartikeln
Uppdragsgivare: Spoon Publishing
Läs tidningen

Första numret av tidningen Meet Sandvik 2015 har precis landat i aktieägares och anställdas brevlådor, liksom på receptionsdiskar i hela världen. Mitt uppdrag var att skriva huvudartikeln, som denna gång handlar om energieffektivitet och hur Sandviks olika affärsområden bidrar till en hållbar värld.

Spoon Publishing Agency producerar innehåll för bland annat kundtidningar för ett stort antal kunder, där Sandvik-koncernens tidning Meet Sandvik är en. Tidningen skrivs på engelska, kommer ut tre gånger varje år och översätts till sju språk. Sandvik har fem affärsområden och ett stort antal produktområden som fungerar relativt självständigt.

Energieffektivitet på Sandvik

Utmaningen är att skapa sig en helhetsbild över hur alla delar i företaget bidrar till ett specifikt område. Eftersom företaget är stort och affärsområdena till stor del arbetar oberoende av varandra är det ingen som har hela bilden. Att intervjua många från olika marknader blir därför nödvändigt, liksom att säkerställa att alla inblandade känner att de fått säga sitt.