Film för FindIT Solutions

Datum: Hösten 2016
Uppdrag: Filmmanus, storyboard och röst
UppdragsgivareFindIT
Partner100 procent


Film för FindIT Solutions

Sandviken ligger i framkant när det gäller industriell IT, tack vare kombinationen av stor IT-kompetens och basindustrin som funnits här sedan Göran Fredrik Göransson bestämde sig för att Sandvik skulle ligga precis här. Även andra stora industrier, som Ovako, Stora Enso och Midroc, liksom små och mellanstora företag har sin hemvist i regionen. För att hjälpa företagen att automatisera och digitalisera utvecklar Sandbacka Park en science park i utkanten av Sandviken, på väg mot vackra Högbo Bruk. Här är tanken att bygga en mötesplats kring industriell IT, för industrin, offentlig sektor och akademi.

FindIT Solutions är en viktig del av Sandbacka Park. Med hjälp av sitt stora nätverk tar de reda på behoven av IT-kompetens och resurser och kopplar ihop företag med varandra på olika sätt. Målet är att höja kompetensen generellt och bidra till konkurrenskraften hos små och medelstora företag i regionen. Ibland handlar det om att driva projekt som höjer kompetensen inom Gamification, andra gånger fungerar FindIT som kopplingsdosa mellan behov hos ett företag och kapacitet hos ett annat.

Kommunikativ utmaning

FindITs kommunikativa utmaning är ständigt att få målgruppen – de små och medelstora företagen – att lyfta blicken från sin dagliga verksamhet för att kunna ta nästa steg på sin digitaliseringsresa. Risken är annars att de blir omsprungna av mer snabbfotade konkurrenter. Genom att göra en film hoppas FindIT kunna

Jag har skrivit manus och storyboard (samt även fungerat som speaker), medan 100 procent har filmat och redigerat filmen.