Film för Strukton Rail

Datum: Våren 2016
Uppdrag: Filmmanus och storyboard
UppdragsgivareStrukton Rail
Partner: Stum Reklambyrå


Film för Strukton Rail

Järnvägstrafiken är viktig för Sverige, både för resenärer och för industrin. På senare år har många resenärer fått omvärdera devisen ”går som tåget” och förknippar ofta tågresandet med förseningar och signalfel. Vad beror det på? Dels är den svenska järnvägen sliten och dels ökar tågtrafiken snabbt. Ökad tågtrafik ger färre luckor för underhåll, vilket förstås är en utmaning.

Strukton Rail arbetar med järnvägsunderhåll i flera europeiska länder och har tagit fram innovativa bedömningssystem för styrning och underhållsplanering av järnvägsanläggningarna. Ett sådant system är SIM (Switch Inspection and Measurement), som snabbt och exakt kan mäta växlar och spårgeometri med laser och höghastighetsfilm. Detta system skulle underlätta mycket om det användes på de svenska järnvägarna.

Film kan enkelt beskriva komplicerade produkter och tjänster

Detta ville Strukton Rail berätta om i en film, som skulle visas under Almedalsveckan för första gången. Den kommunikativa utmaningen var att översätta relativt omfattande och invecklad teknik till två minuters film som förklarar både vad, varför, hur, när och för vem.

Här är resultatet! Jag har skrivit manus och storyboard, medan STUM reklambyrå har animerat och satt ihop filmen.