Framsteget

Datum: Februari 2016
Uppdragsgivare: Sandvikens IF via 100 procent
Mitt uppdrag: Ta fram ett koncept (tillsammans med 100 procent) och texter, manus och projektledning

Framsteget – Sandvikens IFs bidrag till ett bättre samhälle

I snart 100 år har Sandvikens IF verkat för att ge Sandviken-borna en aktiv och meningsfull fritid. Redan i föreningens stadgar står det tydligt att idrotten ska kombineras med fostran och socialt engagemang. Denna fostran och engagemanget skiljer sig säkert en del idag från hur det bedrevs i första världskrigets slutfas, men det har löpt som en röd tråd genom föreningens historia.

Framsteget: uppdraget

När Sandvikens IF kom till oss ville de förtydliga sitt sociala arbete. De hade redan flera aktiviteter som syftade till allt från integrering för nyanlända och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga till att hjälpa människor som varit utan arbete länge att komma tillbaka in i
samhället. Vi tog fram ett namn på konceptet, en grafisk profil och en varumärkesplattform som grund för arbetet. Den 22 februari 2016 lanserade SIF Framsteget med att bjuda in till presskonferens och sedan presentera konceptet på kommunfullmäktige.

Leveranser

Framsteget posters