Future manufacturing – Sandvik Coromant

Datum: Maj 2015
Uppdrag: Artikel om Framtidens industri i Metal Working World 2/15
Uppdragsgivare: Spoon Publishing
SlutkundSandvik Coromant
Läs artikeln här.

Future manufacturing – Sandvik Coromant

Future_Manufacturing_Sandvik_CoromantIndustrin står inför ett stort skifte där olika aktörer slänger sig med begrepp som big data, internet of things och ICT. Vad det kommer att innebära i framtiden är svårt att sia om, men på Sandvik Coromant pågår mycket forskning om hur man kan använda tekniken, digitaliseringen och automationen för att göra kundernas produktion mer effektiv.

Utmaningen för en industriledare är balansen mellan hur mycket man ska berätta och risken med att inte säga något alls. Jag fick i uppdrag att beskriva hur Sandvik Coromant ser på Future Manufacturing i stort och beskriva några exempel. Tidningen Metal Working World (MWW) är extern, kommer ut tre gånger per år på 20 språk och går ut till kunder i hela världen. Syftet med artikeln är därför varumärkesbyggande med en önskan om att beskriva att företaget tar framtiden på allvar. En kul artikel att skriva!

Här finns några andra artiklar som jag skrivit på samma tema:

White-paper om Manufacturing Intelligence
The future is now (artikel i Meet Sandvik)