Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Årsredovisningen. Den ska göras varje år och förhoppningsvis läsas av en tapper skara intressenter. Samtidigt som det är en tidskrävande process, är det en ypperlig chans att sammanfatta de viktigaste händelserna och faktiskt klappa sig på axeln en smula och inse att det är mycket som blivit gjort under året. Från och med 2017 har företag och organisationer med mer än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor, eller en nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor dessutom krav på sig att upprätta en hållbarhetsrapport. Där finns än så länge inga specifika krav på innehåll och struktur, så när Sandvikenhus bad om hjälp var den första åtgärden att försöka bena ut vad som skulle med och hur den skulle struktureras.

100 procent media gjorde layout och projektledde produktionerna. Jag fick göra det roliga. Under ett par veckor ägnade jag mycket tid till att intervjua nyckelpersoner på Sandvikenhus för att tanka dem på information, förstå hur allt hänger ihop och skriva texter. Det slutade med att jag skrev de flesta perspektivtexterna till årsredovisningen också för att hålla ihop de två dokumenten.

Hållbarhetsredovisning betygResultaten finns här: