Filmmanus till Inlandsbanan

Datum: April 2015
Uppdrag: Filmmanus
Uppdragsgivare: Inlandsbanan
Partner: Stum Reklambyrå


Medan många av landets järnvägssträckor är hårt belastade, finns det god kapacitet på Inlandsbanan. Deras mål är att öka godstrafiken längs banan och för att lyckas med det krävs att logistiken blir bättre för kunderna. Det kräver också att kommunerna och näringslivet bidrar med kapital. Inlandsbanan bestämde sig för att ta fram en film inför mötena med kommuner och näringsliv för att förklara upplägget.

Den kommunikativa utmaningen var att få de femton ägarkommunerna och näringslivet längs banan att förstå nyttan med terminaler längs inlandsbanan och att investera i dem. Jag läste på allt som fanns att läsa om godstrafik och om Inlandsbanan innan jag skrev manus, fick det godkänt och tog det vidare till Stum som gjorde animeringen. Inom två veckor hade Inlandsbanan en film att visa potentiella investerare.