Katalysatorprojektet

Datum: December 2014
Uppdrag: Filmmanus
Uppdragsgivare: Sandbacka Park Utveckling
PartnerJamback Media

Innovationer som förvandlas till affärsmöjligheter är otroligt viktigt för en regions överlevnad. Hur gör man då för att fånga upp innovationerna och ge dem kraft? Dels finns inkubatorerna, exempelvis Movexum, som stöttar innovatören genom sitt program och därigenom får fram affärsidéer med lyftkraft. Dels finns teknikparkerna, som är så mycket mer än företagshotell. Här finns nätverken och mötesplatser för idéer, näringsliv, akademi och offentlig sektor. Katalysatorprojektet är ett nationellt pilotprojekt som syftar till att hitta synergier mellan teknikparkerna i Gästrikland och Hälsingland. Bakom projektet står Teknikparksföreningen SISP och Vinnova. Syftet är att skapa möjligheter för många människor att jobba tillsammans och därigenom skapa innovationer och affärsmöjligheter.

Förutom Sandbacka Park i Sandviken, Teknikparken i Gävle och Faxepark i Söderhamn, är även Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborg med i projektet. Jag fick i uppdrag att sammanfatta projektet, skriva en webbnyhet, göra en film och en presentation, som Katalysatorprojektet skulle hålla första gången i Bryssel där projektet presenterades.

Utmaningen var att det fortfarande skedde en del förändringar i projektet när materialet skulle fram, men med nära samarbete med uppdragsgivaren blev det ett resultat som alla kunde ställa sig bakom. Här kan du se filmen!