Löpande kommunikationsstöd på FindIT

Nätverk_FindITDatum: Hösten 2013 – löpande
Uppdrag: Löpande kommunikationsstöd
Uppdragsgivare: FindIT
Webbsida

FindIT är en av Sveriges ledande samverkansaktörer för IT och automation. De verkar för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag, genom nätverk och samverkan. Varje år anordnar de en stor branschdag, IT-Forum, på Sandbacka Park med föredrag från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Under två års tid har de haft behov av att förstärka sin kommunikationskompetens.

Utmaning och lösning

FindITs primära målgrupp är små och medelstora företag, men det finns många intressenter som har olika behov av kommunikation och information. Finansiärer, partners, stora företag i regionen och akademi är några exempel. Det ställer höga krav på målgruppsanpassade budskap. Några exempel på leveranser:

  • Verksamhetsrapport för åren 2011-2013 på svenska och engelska
  • Översätta webbsidan till engelska
  • Texter till nyhetsbrev
  • Pressreleaser
  • Intervjuer och texter till IT-Forumtidningen 2013
  • Fyrsidig informationsfolder om FindIT
  • Olika texter till webbsidan
  • Föredrag om sociala medier för att stärka personalen och nätverket
  • Alltid tillgänglig för att bolla idéer eller produktion