Movexums årsbok

_R2Z0910Datum: April 2015
Mitt uppdrag: Reportage och texter till Movexums årsbok
Uppdragsgivare: Movexum via 100 procent
Läs årsboken här!

Tester till Movexums årsbok

Movexum är Gävleborgs företagsinkubator. De arbetar för att fånga upp idéer och hjälpa innovatörer att förverkliga dessa. Till sin hjälp har de en väl genomarbetad process som entreprenörerna går igenom tillsammans med sin mentor. Ungefär hälften av företagen som går igenom Movexums process, blir livskraftiga företag, vilket är en mycket hög siffra jämfört med andra inkubatorer. Varje år tar de fram en årsbok där bland annat ett urval av entreprenörerna porträtteras.

Movexum och människorna

Mitt uppdrag var att kontakta företagen bakom idéerna och intervjua dem. Mannen på bilden är Usman Heider, forskare från Pakistan som utvecklar ett exoskeleton som hjälper äldre människor att gå, resa sig och hantera vardagen utan hjälp av personal och rullstol. Det är ett exempel på innovationer som Movexum vill lyfta. Andra exempel är felsökningssystem för tågrälsar, avtagbara hästskor och skolbelysning av återvunna plattskärmar.