Lantmännens personaltidning

Datum: Hösten 2015
Uppdrag: Artiklar till Lantmännens personaltidning
UppdragsgivareSpoon

Lantmännen - field to fork

Lantmännens personaltidning Field to fork

Lantmännen, med varumärken som Axa, Kungsörnen, Unibake och Kronfågel, ger ut sin personaltidning Field to fork fyra gånger per år. Tidningen är viktig eftersom den når ut till alla – inte bara de som har tillgång till dator. Field to fork är fylld av reportage från alla bolag, där man vill lyfta medarbetarna, öka kunskapen internt och skapa en gemenskap i företaget.

I de två senaste numren av tidningen finns en rad artiklar som jag skrivit. Jag får en brief och kontaktuppgifter av Spoon, för att sedan kontakta den eller de personer på Lantmännen som ska intervjuas. Därefter skriver jag reportagen, som godkänns av Lantmännen innan de publiceras i tidningen.

Varför är det bra med en personaltidning?

Om man har en stor organisation med många medarbetare som inte ses så ofta är ett personalmagasin ett effektivt verktyg för att stärka företagskulturen. Lyft medarbetarna med välskrivna reportage, dela med dig av tips och berätta om lyckade projekt. Det bygger kunskap, stolthet och motivation!

Hur gör man en kund- eller personaltidning?

Lantmännen Field to fork

  1. Steg ett är att ta fram en strategi för att säkerställa att alla är överens om syfte, målgrupper, förväntade resultat, tonalitet, frekvens och vilken typ av innehåll vi ska skapa.
  2. Layouten godkänns.
  3. Inför varje nummer tar vi tillsammans fram en innehållsplan.
  4. Vi skriver texterna, tar fram bilderna och skapar tidningen parallellt med korrektursvängarna.
  5. Tidningen trycks och skickas ut till medarbetarna och/ eller kunderna.

De flesta personal- eller kundtidningar har även en ledare. Just denna ledare brukar kunna framkalla en hel del ångest hos den som ska skriva den, men frukta inte. Vi hjälper till med det också!