Två filmer till Sandvik Mining

Datum: April 2015
Uppdrag: Filmmanus
Uppdragsgivare: Sandvik Mining
Partner: Borgs Ingenjörsbyrå

Sandvik Mining erbjuder utrustning till gruvindustrin i hela världen. Nu har lanserat en ny borrigg som ska ut på marknaden. Borriggen gör verkligen skillnad för kunderna avseende produktivitet, kostnadsbesparingar och livslängd. Hydrauliken har förbättrats, liksom smörjning och design. Här vänder man sig mot både befintliga och potentiella kunder som vill ha en riktigt bra borrigg.

Dessutom har de lanserat reparationskit som befintliga kunder kan använda för att uppgradera sina borriggar. Här handlar det mycket om att beskriva fördelarna med att använda Sandvik-utrustning även vid reparationer. Priset är visserligen högre än många lågkostnadstillverkare, men kvaliteten så mycket bättre.

Den stora utmaningen i detta projekt var att dels att komprimera all teknisk information och dels att översätta den till begripligt filmspråk. Jag jobbade tillsammans med duktiga Borgs Ingenjörsbyrå som kan göra magi med sina illustrationer.