Simplify Change

Simplify-change-kommunikationDatum: Löpande
Uppdrag: Se över kommunikationen och renodla budskapen
Uppdragsgivare: Simplify Change
Webbsida

Simplify Change hjälper sina kunder att identifiera problem och helt enkelt göra något åt dem, på ett strukturerat sätt. Varje projekt lämnar en nöjd kund efter sig och oftast utvecklas projekten till långvariga samarbeten. Eftersom varje företag och organisation har sina specifika utmaningar är det svårt att beskriva en given process. Det gjorde införsäljningsprocessen väldigt svår.

I nästan alla företag förekommer stress av olika anledningar. För att Simplify Change ska få möjlighet att besöka företag och visa att de kan underlätta planering och genomförande krävs att de inte berättar allt utan använder ett budskap åt gången och verkligen frågar sig vad mottagaren ska veta, tycka och göra. Jag har skrivit om texterna på webbsidan, skrivit case stories, fungerar som bollplank och hjälper löpande till att styra upp nya texter.