Hälsinge Fjäll- & Kusthus i sociala medier

Datum: Hösten 2015
UppdragsgivareHälsinge Fjäll- & Kusthus via 100 procent
Mitt uppdrag: Projektledning

Hälsinge Fjäll- & Kusthus på Facebook

3 - klarHälsinge Fjäll- och kusthus i sociala medier

När Ewald Larsson skapade sin skogs- och sågverksrörelse i Hälsingeskogarna i början av förra seklet var han helt rätt ute. Industrialismen var i full gång och den växande medelklassen jobbade allt mer. Man kan säga att de byggde grunden till det stressade liv som vi gladeligen fortsatt att bygga på. För att klara av det behöver vi alla ett andrum någonstans, där vi kan hämta kraft. Det är där Hälsinge Fjäll- & Kusthus har sitt ursprung.

Engagemang och dialog är ambitionen

Många av konkurrenterna fanns redan i sociala medier när jag fick uppdraget att ta fram en digital kommunikationsplan för Hälsinge Fjäll- & Kusthus. Som så ofta använder många dock de sociala kanalerna för att informera om saker, snarare än att driva engagemang och skapa dialog. Det är vår utgångspunkt i arbetet. Vi vill dela med oss av den fantastiska kunskap som företaget byggt upp under de drygt hundra åren som gått sedan Ewald grundade sitt företag, göra det lättare för människor att hitta sitt andningshål i en allt mer stressande tillvaro och dessutom göra det på ett smart sätt.

Följ gärna vår resa på Hälsinge Fjäll- & Kusthus på Facebook och berätta om du tycker att vi lyckas med den ambitionen.