Temaartiklar i Meet Sandvik

Uppdrag: Temaartiklar för Meet Sandvik
Datum: Sommar och höst 2016
UppdragsgivareSpoon

Temaartiklar i Meet Sandvik

 

Meet Sandvik 3/26Meet Sandvik 2/16Meet Sandvik 1-16Ännu ett år har gått och tre nummer av Meet Sandvik har nått aktieägare, kunder och medarbetare. Tanken med tidningen är att visa helheten i företaget och lyfta goda berättelser som beskriver vad Sandvik och kunderna gör i enlighet med den utlagda strategin. Alla affärsområden finns representerade på ett eller annat sätt i varje magasin.

Varje nummer har också ett tema. Under 2016 var dessa teman:

  1. Supply chain
  2. Evolving societies
  3. Commercializing ideas

Under 2016 har jag skrivit temaartiklarna i alla tre, plus ytterligare ett antal artiklar vilket innebär omkring tio artiklar per nummer. Jag skriver dem på engelska och därefter översätts dem till svenska. Klicka på respektive bild för att läsa magasinet!

Hur gör man en kundtidning?

En bra kundtidning skapar relationer, vilket är svårt med traditionell reklam. För att den ska fungera krävs dock eftertanke.

  1. The sweet spotSweet spot: Alla företag har massor att berätta för världen, men det är oftast ganska lite av det man vill berätta som faktist är av intresse för folk… tyvärr. Man brukar prata om ”the sweet spot” där dessa intressesfärer möts. Det är här du måste hålla dig för att din kundtidning ska bli riktigt intressant. För att hitta ”the sweet spot” krävs att du känner din målgrupp väl.
  2. Innehållsansvar: Blanda in så många delar av företaget som möjligt i innehålls-gruppen. Här ska ni tanka idéer inför varje nummer och ur ett större perspektiv genom att lägga upp en långsiktig plan som hänger ihop. En person bör vara ansvarig för innehållet för att säkerställa att tidplaner hålls och att tidningen kommer ut med det innehåll ni har tänkt er.
  3. Goda skribenter: Det kanske finns bra skribenter i företaget som kan förse tidningen med välskrivna texter. Bra! Annars är det hög tid att hitta en skribent som är insatt i företaget, eller som är beredd att ta sig tid att lära känna det!

Lycka till!