Kommunikationsstöd till Trekking Adventure Gästrikland

Datum: Våren 2015
Uppdrag: Kommunikationsplan, texter och reportage
Uppdragsgivare: Friluftsfrämjandet, Gävle
Samarbetspartner:100 procent
Läs broschyren här

Trekking Adventure Gästrikland, TAG, är ett årligt vandringsarrangemang på Gästrikeleden, med nya sträckor varje år. Syftet är att hjälpa människor att komma ut i naturen och inse att det finns fina naturupplevelser utanför knuten. Man får en karta, det finns funktionärer och vätskestationer längs banan. Lägerplatsen är noga utvald och här får man en skön och trevlig kväll tillsammans. Du kan även springa hela sträckan (5 mil) på en dag.

Trekking Adventure Gästriklands utmaningar

Det fanns tre huvudutmaningar i projektet. Dels hade Friluftsfrämjandet tidigare varit väldigt spretig med sina budskap och dels otydlig i sin målgruppsdefinition. Den tredje utmaningen var att kunskapen om vandringen var låg. Jag tog fram en kommunikationsplan med tydliga målgrupper och budskap, samt en aktivitetsplan för att göra vandringen mer känd. Broschyr, sociala medier, sponsring och PR var några exempel på aktiviteter.