09 apr 2013

Produktblad för webbtexter

Effektiva webbtexter skiljer sig på många sätt från text på papper. För att en besökare ska stanna mer än några sekunder på din webbsida måste texten fånga intresset direkt. Det ställer höga krav på kraftfulla ingresser, rubriker, mellanrubriker och bildtexter, men också på korta texter som hittar raka vägen in i hjärtat. Dessutom ska dina sidor på nätet vara sökmotoroptimerade, så att potentiella intressenter hittar din text när de söker efter information på nätet.

 

Målgrupp

 • Har du en webbsida med långa, krångliga texter – kanske uppbyggd på texter från broschyrer eller annat tryckt material?
 • Bygger du en ny webbsida?
 • Hittar inte målgruppen till din sida?

Innehåll

Texter för din webbsida som är:

 • Korta och målgruppsanpassade
 • Sökmotoroptimerade
 • Kompletta med rubriker, underrubriker, bildtexter
 • Inkluderas: Instruktioner för kodning

Vad behöver jag från dig?

 • Struktur för webbplatsen
 • Befintliga texter om dessa finns, alternativt annan information som ska finnas på sidan

Hur går vi tillväga?

 • Jag får materialet enligt ovan
 • Ett möte (personligt eller telefon) på ca en timma för att räta ut eventuella frågetecken i materialet, samt för att tillsammans arbeta fram nyckelord.
 • Jag skriver texter med rubriker, underrubriker och bildtexter
 • Korrekturrunda 1
 • Korrigeringar i enlighet med era synpunkter
 • Korrekturrunda 2
 • Eventuella korrigeringar
 • Slutleverans av texter inklusive instruktioner för kodning

 

Pris

Startkostnad: 3,500 kronor

Sidkostnad: 1,000 kronor per sida